Elderwood Village at Vestal

  • Vestal, NY, United States